Kontakt

Jeśli posiadasz tzw. kredyt we frankach to prawdopodobnie posiadasz sporą nadpłatę i możesz pozwać bank. Kancelaria adwokacka Sosnowski Adwokaci i Radcowie prawni specjalizuje się w prowadzeniu spraw przeciwko bankom. Jeśli są Państwo zdecydowani pozwać bank prosimy o przesłania niżej wskazanych dokumentów. Dokonamy BEZPŁATNEJ analizy oraz przedstawimy możliwości procesu z bankiem oraz wysokości kwot, które można odzyskać po wygranym procesie

Dokumenty niezbędne do analizy:

1) umowa o kredyt hipoteczny 

2) regulamin - jeżeli był załączony do Państwa umowy (często zwany np. „Częścią Ogólną Umowy” lub Ogólnymi Warunkami Udzielania Kredytu). Jeżeli nie posiadacie Państwo regulaminu – należy zwrócić się do swojego banku (infolinia) z prośbą o udostępnienie dokumentu obowiązującego w czasie kiedy zawieraliście Państwo umowę

3) aneksy do umowy (wszystkie aneksy, oraz zmiany regulaminu) wraz z ostatnim (jakimkolwiek) pismem z banku 


Skany dokumentów można także przesłać na adres  [email protected] w tytule prosimy wpisać „ANALIZA UMOWY KREDYT CHF – NAZWISKO „ w temacie e-maila koniecznie proszę podać kontaktowy nr tel.


Kiedy planujesz pozwać bank:


Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria adwokacka Sosnowski Adwokaci i Radcowie prawni z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4/193, 00-131 Warszawa. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym w zakresie wskazanym powyżej - analiza dokumentacji oraz kontakt co do możliwości procesu z bankiem oraz wysokości kwot, które można odzyskać po wygranym procesie(podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie i dokonać analizy stanu faktycznego sprawy. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.